REGULAMIN CAMPINGU w OSIR Polanica-Zdrój

1. Korzystanie z usług Campingu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Na terenie całego obiektu obowiązuje ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów mechanicznych do 5 km/h.
3. Na terenie obiektu można przyjmować gości w godzinach 7-23. Chęć pozostania gościa po 23 musi zostać zasygnalizowana na recepcji przez osobę mieszkającą na naszym campingu przed godziną 23. Po 23 na terenie obiektu nie może pozostać żadna niezarejestrowana osoba.
4. Po przybyciu na camping należy bezzwłocznie skontatować się z obsługą recepcji w celu dokonania rejestracji i opłaty oraz uzyskania wszelkich niezbędnych podczas pobytu informacji.
5. Doba hotelowa na polu campingowym rozpoczyna się o godzinie 12.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
6. Bezwzględna cisza nocna na terenie całego obiektu obowiązuje w godzinach 23.00 – 7.00.
7. Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie Campingu 169 Polanica Zdrój Wynajmujący i obsługa obiektu nie odpowiadają.
8. Odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie campingu ponoszą sprawcy szkody.
9. Wynajmujący nie odpowiada za szkody powstałe w pojazdach swoich Gości na terenie obiektu (w postaci kradzieży lub aktów wandalizmu na tych pojazdach) oraz za rzeczy w nich pozostawione.
10. Na terenie Campingu Polanica Zdrój Wynajmujący nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych, przepięć, kradzieży, dewastacji oraz wszystkich zdarzeń związanych z niszczycielskim działaniem sił natury.
11. Przebywający na naszym obiekcie zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich miejscach z których korzystają.
12. Camping 169 Polanica Zdrój jest przyjazny środowisku w związku z tym obowiązuje segregacja odpadów według instrukcji zamieszczonych na koszach na śmieci.
13. Na terenie obiektu, przy bramie wjazdowej, znajduje się miejsce, gdzie właściciele przyczep i kamperów mogą dokonać zrzutu „szarej wody”.
14. Dzieci przebywające na terenie campingu powinny przez cały czas znajdować się pod opieką dorosłych.
15. Właściciele zwierząt przebywających na terenie obiektu zobowiązani są po nich sprzątać oraz sprawować nad nimi kontrolę tak, aby nie zagrażały one innym zwierzętom i ludziom. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada ich właściciel.
16. Namioty, przyczepy, samochody oraz inne elementy wyposażenia turystycznego należy rozstawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników campingu. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwieszane linki do suszenia prania.
17. Na terenie całego obiektu można grillować z zachowaniem zasad szczególnego bezpieczeństwa. Całkowity zakaz grilowani obowiązuje w altanie oraz na terenie przylegającym bezpośrednio do niej. Palenie ogniska jest dozwolone w wyznaczonym miejscu po uzyskaniu zgody od Wynajmującego.
18. Gaśnice dostępne są przy toaletach oraz przy domku kominkowym.
19. Klienci zimujący na polu przyczepy kempingowe zobowiązani są do zachowania porządku, co oznacza zakaz pozostawiania jakichkolwiek rzeczy pod przyczepą i w jej pobliżu.
20. Wszystkie zauważone awarie należy bezzwłocznie zgłaszać na recepcję.
21. Na wszelkie pytania, wątpliwości lub obiekcje odpowiadają Zarządcy.
22. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu grozi upomnieniem, a wielokrotne łamanie skutkuje usunięciem z campingu.